Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu