Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
07.03.14 - 23.03.14 Nařízení Státní veterinární správy SVS
19.02.14 - 05.03.14 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody - VHS Vrchlice-Maleč VHS Vrchlice- Maleč
16.01.14 - 30.01.14 Výroční zpráva 2013 OÚ Rostoklaty
15.01.14 - 29.01.14 Rozhodnutí -oprava zřejmých nesprávností MěÚ Český Brod
11.12.13 - 25.12.13 Rozhodnutí o zařazení do sítě místních komunikací OÚ Rostoklaty
06.12.13 - 20.12.13 Výše vodného 2014 OÚ Rostoklaty
06.12.13 - 21.12.13 Rozhodnutí splašková kanalizace a ČOV MěÚ Č. Brod
29.11.13 - 16.12.13 Návrh rozpočtu 2014 OÚ Rostoklaty
20.11.13 - 04.12.13 NY-KO návrh rozpočtu 2014 Svazek obcí NY-KO
18.11.13 - 04.12.13 Pozvánka na zasedání ZO 25.11.2013 OÚ Rostoklaty
06.11.13 - 20.11.13 Rozhodnutí-uzavírka silnice MěÚ Č. Brod
05.11.13 - 19.11.13 Exekuční příkaz Jana Gregušová (1971) Soudní exekutor Praha 6
29.10.13 - 12.11.13 Výsledky hlasování do Parlamentu PS ČR říjen 2013 OÚ Rostoklaty
10.10.13 - 31.10.13 Vyhlášení platosti obnoveného katastráníh operátu Rostoklaty Katastrálí úřad pro Středočeský kraj
10.10.13 - 25.10.13 Oznámení o zahájení řízení-splašková kanalizace a ČOV MěÚ Český Brod
10.10.13 - 25.10.13 Oznámení o době a místě konání voleb v obci OÚ Rostoklaty
25.09.13 - 09.10.13 Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle vol. okrsků OÚ Rostoklaty
25.09.13 - 09.10.13 Volby do PS Parlamentu ČR - min. počet okrs.vol.komise OÚ Rostoklaty
18.09.13 - 02.10.13 Usnesení-ustanovení opatrovníka OÚ Rostoklaty
09.09.13 - 23.09.13 Ustanovení opatrovníkem pro Marek Jakubíček OÚ Rostoklaty
09.09.13 - 23.09.13 Ustanovení opatrovníkem pro Rudolf Červeňák 1980 OÚ Rostoklaty
07.08.13 - 26.08.13 Záměr č. 2/2013 OÚ Rostoklaty
05.08.13 - 19.08.13 Posuzování vlivů záměru V 415 Čechy Střed - Chodov - Závěr zjišťovacího řízení MŽP
29.07.13 - 13.09.13 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Katastrální úřad pro Středočeský kraj
02.07.13 - 16.07.13 Celkové vyúčtování vodné , stočné 2012 OÚ Rostoklaty

Stránky