Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.tř