Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
09.06.10 - 24.06.10 Rozhodnutí o umístění stavby- rychlé občerstvení NV II MÚ Český Brod
07.06.10 - 22.06.10 Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Michal Hahn OÚ Rostoklaty
07.06.10 - 22.06.10 Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 5 ÚP Český Brod MÚ Český Brod
24.05.10 - 08.06.10 Rozhodnutí - ÚR - ČEPRO Nová Ves II parc.č. 593 MÚ Český Brod
19.05.10 - 04.06.10 Záměr č. 7/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
17.05.10 - 11.06.10 Závěrečný účet obce za rok 2009 OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 6/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 5/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 4/2010 na pronájem části pozemku OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 28.05.10 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké směmovny Parlamentu ČR OÚ Rostoklaty
27.04.10 - 12.05.10 Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, mobilní buňka - rychlého občerstvení Nová Ves II, parc.č. 51 MÚ Český Brod
14.04.10 - 29.04.10 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební obdoví 2010 - 2014 OÚ Rostoklaty
13.04.10 - 28.04.10 Informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Rostoklaty
07.04.10 - 22.04.10 Vyhláška FÚ - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 FÚ Český Brod
06.04.10 - 21.04.10 Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce kuchyně a šatny v KD čp 27 Rostoklaty OÚ Rostoklaty
23.03.10 - 07.04.10 Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, truhlárna s prodejnou Rostoklaty , parc.č. 59/4, 59/5 MÚ Český Brod
23.03.10 - 07.04.10 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Kiewak Celní úřad Ústí nad Labem
22.03.10 - 07.04.10 Záverečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2009 Svazek obcí NY-KO
15.03.10 - 30.03.10 Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV - SPlašková kanalizace a ČOV SZIF
15.03.10 - 30.03.10 Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV - Rekonstrukce kostela SZIF
15.03.10 - 31.03.10 Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Oplocení a zpevněná plocha Nová Ves II parc.č. 593 MÚ Český Brod
10.03.10 - 31.03.10 Záměr č. 3/2010 o prodeji části pozemku OÚ Rostoklaty
10.03.10 - 31.03.10 Záměr č. 2/2010 o pronájmu pozemku OÚ Rostoklaty
26.02.10 - 17.03.10 Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Milan Mulač OÚ Rostoklaty
19.02.10 - 08.03.10 Záměr č. 1/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty

Stránky