Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.08.10 - 30.08.10 Záměr č. 9/2010 o prodeji pozemku OÚ Rostoklaty
06.08.10 - 21.08.10 Oznámení o spojení ÚR a SR - ČEZ, TS a kNN pro poz. 19/24-36 Nová Ves II MÚ Český Brod
05.08.10 - 20.08.10 Oznámení o spojení ÚR a SR - ČEZ, VN a TS KO_0097, Nová Ves II MÚ Český Brod
15.07.10 - 30.07.10 Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání, Rost 406/62 MÚ Český Brod
12.07.10 - 27.07.10 Oznámení o spojení ÚR a SR - ČEZ, kabel VN, TS Rostoklaty, lokalita u hřiště MÚ Český Brod
01.07.10 - 16.07.10 Celkové vyúčtování položek vodného - VHS Vodohospodářská společnost
25.06.10 - 10.07.10 Oznámení o uložení písemnosti Josef Lakatos Celní úřad Kolín
25.06.10 - 10.07.10 Oznámení o uložení písemnosti Jiří Sosvor Celní úřad Kolín
15.06.10 - 30.06.10 Rozhodnutí o umístění stavby- truhlárna parc.č. 59/4,59/5 Rostoklaty MÚ Český Brod
09.06.10 - 24.06.10 Volby do zastupitelstev obcí - 15. a 16.10.2010 - Hlasy na petici MÚ Český Brod
09.06.10 - 24.06.10 Rozhodnutí o umístění stavby- rychlé občerstvení NV II MÚ Český Brod
07.06.10 - 22.06.10 Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Michal Hahn OÚ Rostoklaty
07.06.10 - 22.06.10 Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 5 ÚP Český Brod MÚ Český Brod
24.05.10 - 08.06.10 Rozhodnutí - ÚR - ČEPRO Nová Ves II parc.č. 593 MÚ Český Brod
19.05.10 - 04.06.10 Záměr č. 7/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
17.05.10 - 11.06.10 Závěrečný účet obce za rok 2009 OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 6/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 5/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 4/2010 na pronájem části pozemku OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 28.05.10 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké směmovny Parlamentu ČR OÚ Rostoklaty
27.04.10 - 12.05.10 Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, mobilní buňka - rychlého občerstvení Nová Ves II, parc.č. 51 MÚ Český Brod
14.04.10 - 29.04.10 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební obdoví 2010 - 2014 OÚ Rostoklaty
13.04.10 - 28.04.10 Informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Rostoklaty
07.04.10 - 22.04.10 Vyhláška FÚ - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 FÚ Český Brod
06.04.10 - 21.04.10 Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce kuchyně a šatny v KD čp 27 Rostoklaty OÚ Rostoklaty

Stránky