Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.09.10 - 06.10.10 Záměr č. 11/2010 Obec Rostoklaty
22.09.10 - 14.10.10 Záměr č. 12/2010 OÚ Rostoklaty
21.09.10 - 05.10.10 Záměr č. 10/2010 Obec Rostoklaty
13.09.10 - 28.09.10 Rozhodnutí o umístění stavby - kabelové vedení VN a TS Nová Ves II MÚ Český Brod
13.09.10 - 28.09.10 Oznámení o uložení písemnosti Petr Komanec Celní úřad Kolín
13.09.10 - 28.09.10 Rozhodnutí o umístění stavby -TS a kNN Nová Ves II MÚ Český Brod
17.08.10 - 01.09.10 Rozhodnutí o umístění stavby - Rost. kabel VN, TS, lokalita u hřiště MÚ Český Brod
11.08.10 - 30.08.10 Záměr č. 9/2010 o prodeji pozemku OÚ Rostoklaty
06.08.10 - 21.08.10 Oznámení o spojení ÚR a SR - ČEZ, TS a kNN pro poz. 19/24-36 Nová Ves II MÚ Český Brod
05.08.10 - 20.08.10 Oznámení o spojení ÚR a SR - ČEZ, VN a TS KO_0097, Nová Ves II MÚ Český Brod
15.07.10 - 30.07.10 Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání, Rost 406/62 MÚ Český Brod
12.07.10 - 27.07.10 Oznámení o spojení ÚR a SR - ČEZ, kabel VN, TS Rostoklaty, lokalita u hřiště MÚ Český Brod
01.07.10 - 16.07.10 Celkové vyúčtování položek vodného - VHS Vodohospodářská společnost
25.06.10 - 10.07.10 Oznámení o uložení písemnosti Josef Lakatos Celní úřad Kolín
25.06.10 - 10.07.10 Oznámení o uložení písemnosti Jiří Sosvor Celní úřad Kolín
15.06.10 - 30.06.10 Rozhodnutí o umístění stavby- truhlárna parc.č. 59/4,59/5 Rostoklaty MÚ Český Brod
09.06.10 - 24.06.10 Rozhodnutí o umístění stavby- rychlé občerstvení NV II MÚ Český Brod
09.06.10 - 24.06.10 Volby do zastupitelstev obcí - 15. a 16.10.2010 - Hlasy na petici MÚ Český Brod
07.06.10 - 22.06.10 Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 5 ÚP Český Brod MÚ Český Brod
07.06.10 - 22.06.10 Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Michal Hahn OÚ Rostoklaty
24.05.10 - 08.06.10 Rozhodnutí - ÚR - ČEPRO Nová Ves II parc.č. 593 MÚ Český Brod
19.05.10 - 04.06.10 Záměr č. 7/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
17.05.10 - 11.06.10 Závěrečný účet obce za rok 2009 OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 5/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
13.05.10 - 29.05.10 Záměr č. 4/2010 na pronájem části pozemku OÚ Rostoklaty

Stránky