Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
23.03.10 - 07.04.10 Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, truhlárna s prodejnou Rostoklaty , parc.č. 59/4, 59/5 MÚ Český Brod
23.03.10 - 07.04.10 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Kiewak Celní úřad Ústí nad Labem
22.03.10 - 07.04.10 Záverečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2009 Svazek obcí NY-KO
15.03.10 - 30.03.10 Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV - SPlašková kanalizace a ČOV SZIF
15.03.10 - 30.03.10 Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV - Rekonstrukce kostela SZIF
15.03.10 - 31.03.10 Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Oplocení a zpevněná plocha Nová Ves II parc.č. 593 MÚ Český Brod
10.03.10 - 31.03.10 Záměr č. 3/2010 o prodeji části pozemku OÚ Rostoklaty
10.03.10 - 31.03.10 Záměr č. 2/2010 o pronájmu pozemku OÚ Rostoklaty
26.02.10 - 17.03.10 Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Milan Mulač OÚ Rostoklaty
19.02.10 - 08.03.10 Záměr č. 1/2010 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
17.02.10 - 11.03.10 Dražební vyhláška - Drbal Václav FÚ Český Brod
10.02.10 - 25.02.10 ČSÚ - Životní podmínky 2010 - výběrové šetření v domácnostech ČSU
04.01.10 - 19.01.10 Územní rozhodnutí Rostoklaty- motorest par.č. 712 MÚ Český Brod
26.11.09 - 11.12.09 Svazek obcí NYKO - návrh rozpočtu 2010 Svazek obcí NY-KO
24.11.09 - 07.12.09 Záměr č. 3/2009 o zřízení věcného břemene OÚ Rostoklaty
13.11.09 - 28.11.09 Rozhodnutí o umístění stavby - Rostoklaty - TS, kabely NN pro 14 RD, 406/6, 406/8, 406/10, ... MÚ Český Brod
11.11.09 - 26.11.09 Dražební vyhláška - Žemba František Exekutorský úřad Přerov
11.11.09 - 26.11.09 Návrh Rozpočtu na rok 2010 OÚ Rostoklaty
04.11.09 - 19.11.09 Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky ... VHS Vrchlice-Maleč a.s.
04.11.09 - 19.11.09 Pravidla fakturace VHS Vrchlice-Maleč a.s.
04.11.09 - 19.11.09 Reklamační řád VHS Vrchlice-Maleč a.s.
04.11.09 - 19.11.09 Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod VHS Vrchlice-Maleč a.s.
04.11.09 - 19.11.09 Pravidla pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné, ... VHS Vrchlice-Maleč a.s.
30.10.09 - 09.11.09 Rozpočtové opatření ze dne 9.11.2009 OÚ Rostoklaty
23.10.09 - 07.11.09 Rozhodnutí o umístění stavby -parc.č. 16/1 Rostoklaty , J. Mokošín MÚ Český Brod

Stránky