Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
25.09.13 - 09.10.13 Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle vol. okrsků OÚ Rostoklaty
25.09.13 - 09.10.13 Volby do PS Parlamentu ČR - min. počet okrs.vol.komise OÚ Rostoklaty
18.09.13 - 02.10.13 Usnesení-ustanovení opatrovníka OÚ Rostoklaty
09.09.13 - 23.09.13 Ustanovení opatrovníkem pro Rudolf Červeňák 1980 OÚ Rostoklaty
09.09.13 - 23.09.13 Ustanovení opatrovníkem pro Marek Jakubíček OÚ Rostoklaty
07.08.13 - 26.08.13 Záměr č. 2/2013 OÚ Rostoklaty
05.08.13 - 19.08.13 Posuzování vlivů záměru V 415 Čechy Střed - Chodov - Závěr zjišťovacího řízení MŽP
29.07.13 - 13.09.13 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Katastrální úřad pro Středočeský kraj
02.07.13 - 18.07.13 Územní plán obce Tuklaty - změna č. 1 OÚ Rostoklaty
02.07.13 - 16.07.13 Celkové vyúčtování vodné , stočné 2012 OÚ Rostoklaty
18.06.13 - 02.07.13 Rozhodnutí- stavební povolení "Modernizace traťového úseku Běchovice.Úvaly " Drážní úřad Praha
18.06.13 - 02.07.13 Nařízení Státní veter. správy - varroáza včel ve Středočeském kraji Státní veterinární správa
18.06.13 - 02.07.13 Oznámení záměru V415 Čechy Střed - Chodov MŽP
02.05.13 - 30.05.13 Veřejná vyhláška - Finanční úřad Český Brod FÚ Č. Brod
24.04.13 - 08.05.13 Zápis z veřejné schůze OÚ Rostoklaty
24.04.13 - 08.05.13 Rozhodnutí o účastenství v řízení- Drážní úřad Drážní úřad
16.04.13 - 30.04.13 Rozhodnutí -oprava zřejmých nesprávností Měú ČESKÝ BROD
16.04.13 - 30.04.13 Vyrozumění o rozhodnutí o účastenství " Zdravé prostředí všem " Drážní úřad
03.04.13 - 17.04.13 Veřejná vyhláška - Drážní úřad " Modernizace traťového úseku Běchovice - Úvaly" OÚ Rostoklaty
03.04.13 - 17.04.13 Tismice- veřejný vodovod - Rozhodnutí OÚ Rostoklaty
28.03.13 - 16.04.13 NÁVRH _Závěrečný účet obce ra rok 2012 OÚ Rostoklaty
27.02.13 - 14.03.13 Závěrečný účet NY-KO 2012 vč. NY-KO
27.02.13 - 13.05.13 ČSÚ - Životní podmínky 2013 OÚ Rostoklaty
26.02.13 - 12.03.13 Výroční zpráva za rok 2012 OÚ Rostoklaty
06.02.13 - 22.02.13 Obec Tismice- veřejný vodovod OÚ Rostoklaty

Stránky