Zpráva o uplatňování Územního plánu Tuklaty v uplynulém období