Kanalizace

Stočné 2015

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.9.2014 odsouhlasilo usnesením č. 7 výši stočného na rok 2015 :

cena bez DPH : 35 Kč/m3

cena vč. DPH : 40,25 Kč/m3

Množství odváděných odpadních vod bude zjišťováno dle směrných  čísel roční spotřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění.

POZOR na vlhčené ubrousky

Máme již první případ poškození čerpadla vinnou chybného užívání.
Do toalety byly vhozeny dětské vlhčené ubrousky. Po nahlášení poruchy byl zavolán servis AQ, který dodával čerpadla. Po vyndání čerpadla byl na
první pohled zřejmý důvod poruchy. Opravu uhradil vlastník nemovitosti, náklady jsou značné, cca 5 tis Kč + náklady na odvoz odpadních vod z
šachty fekálním vozem. Připomínáme, že je vhodné informovat i návštěvy.

Změna termínů kontroly gravitačního napojení a připojování na kanalizaci

Další kontroly napojení budou probíhat 1 x za 14 dní. Dalším termínem nového připojení a kontroly je pondělí 16.6.2014, dále pak vždy liché pondělí.Je nezbytné spoj mezi odpadní trubkou a vnitřní stranou čerpací šachty utěsnit pěnou, kterou oříznete a ošetříte voděodolným materiálem, např. Ergelitem ( k dispozici zdarma na OÚ ).

Kolik bude stočné ?

 Kolik bude stočné ?

a) ti, kteří se připojí do 31.8.2014, budou mít stočné do konce roku zdarma.

b) ti, kteří se připojí po 1.9.2014 , zaplatí poměrnou část z budoucího stočného, tj.cca 120 Kč/os/měs.

c) výše stočného bude stanovena po vyhodnocení cca 4 měs provozu, tj. přibližně v září. Cena nepřesáhne stočné v okolních obcích, kde kanalizaci provozují soukromé společnosti, tzn. cena bude cca 45 Kč/m3

Stránky