Kronika

Dokončení kanalizace a ČOV a uvedení v provoz (2014)

Dokončení výstavby kanalizace, ČOV a uvedení v provoz

Práce na výstavbě kanalizace pokračovaly i v roce 2014. V lednu se dokončilo osazení čerpacích šachet a pokládka kanalizačních řadů. Pracovalo se na dostavbě budovy ČOV (dlažba, dlažba, vnitřní omítky a střešní tašky). Instalovala se čerpadla. Přívody z nemovitosti do šachty utěsnil každý vlastník obcí dodávaným Ergelitem.  3. 4. 2014 byla zkolaudována kanalizace a ČOV o týden později i komunikace u ČOV.

Rostoklaty: 

Den otevřených dveří v kostele (2013)

V sobotu 9. listopadu uspořádali zastupitelé v kostele Den otevřených dveří.

Stovka návštěvníků mohla zhodnotit dokončené fáze generální opravy kostela za 6 let, tedy za dobu kdy je kostel v majetku obce. David Valach se starostkou Radkou Novákovou zpracovali 3 nové informační bannery, na nichž je zhodnocen průběh oprav, získané dotace a umělecko-historické hodnoty kostela. V podkruchtí se promítaly fotografie z průběhu oprav, p. J. V. pro přítomné připravila vědomostní kvíz (11 vyplněných lístků) na téma kostel sv. Martina, členky ZO Emílie Hamtáková, Blanka Apltauerová, Jaroslava Šermauerová napekly zdarma řezy, koláče a Eva Albrechtová řízky. Návštěvníci, převážně přespolní (někteří z Prahy, Kostelce n. Č. lesy a Chrudimi) zanechali v kasičce finanční dar v hodnotě 5 117 Kč poukázaný na běžný účet pro opravy kostela. (z kroniky r. 2013)

Bannery jsou součástí stálé expozice o dějinách kostela, jeho rekonstrukce a jsou k vidění a prohlížení v kostele sv. Martina

Rostoklaty: 

Informační panel Nová Ves II (2010)

Informační panel NV II

V podzimních měsících pracoval kronikář obce Jan Psota na nové informační tabuli, kterou nechal OÚ instalovat do Nové Vsi II do parčíku u návesního rybníka. Infotabule seznamuje od 25. listopadu 2010 turisty a občany s historií Nové Vsi II a Rostoklat, je kryta stříškou a její součástí jsou i lavičky pro odpočinek návštěvníků. Dřevěnou konstrukci vyrobil truhlář Josef Běloch z Hradešína, kterou sponzorsky daroval pan J. L.. Ing. Zdeněk Bambásek, CSc poskytl zajímavé podklady o Nové Vsi II. Historie byla otištěna v Rostoklatském zvěstovateli. (z kroniky r. 2010)

Rostoklaty: 

Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení báně a barevnost fasády kostela (2009)

Sesazení poškozené báně
Dalším významným okamžikem rekonstrukce kostela bylo snesení báně. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu trámové konstrukce báně rozhodla firma Gema Art Group, a. s., že kopule musí být snesena dolů a rekonstrukce bude pokračovat ze země. Občané v úterý 13. října 2009 s napětím sledovali jeřábníka a horolezce, jenž prováděli zajištění kopule. Po 2 hodinách byla kopule zdvižena z věže a snesena podél zdi věže, kde byla posazena na připravené lešení a zajištěna. Byla provedena kompletní rekonstrukce báně, tj. včetně bednění, oplechování mědí a nátěru.

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika