Informace o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060694557 ve středu 11.3. 2020 ve Vaší obci:

Nová Ves II – 11.3.2020 od 7:30 – 11:30
4, 43, 44, 45, 46, č. 900766, č. 975172, parc. č. 19/27, parc. č. 19/29, parc. č. 19/30, parc. č. 19/32, parc. č. 19/33, parc. č. 19/35
Nová Ves II – 11.3.2020 od 12:00 – 15:00
1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, č. 903176, č. 979824, parc. č. 445/5, parc. č. 593, č. U12, č. p.24/2