Jak nyní nakládat s odpady

Vzhledem k tomu, že nám často chodí dotazy týkající se nakládání s odpady během epidemie koronaviru, připravili jsme pro Vás balíček informačních materiálů ke správnému nakládání s odpady v době nouzového stavu. Obsahuje informace o nakládání s odpadem pro osoby/domácnosti v karanténě, rady pro lidi mimo karanténu, jak i nadále bezpečně a správně třídit odpad.