Návrh závěrečného účtu NY-KO za rok 2020

Vzhledem k velikosti souboru je Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 28.1.2021 a dalších příloh, uložen na adrese http://ny-ko.cz/uredni-deska/