Omezení dodávky vody 15.7.2021

Omezení dodávky vody

Oznamujeme Vám tímto, že zítra ráno, 15.7. 2021, začnou práce na opravě havárie na odbočení z vodovodního řadu pro čp. 151 v Rostoklatech, na hlavní silnici směrem do Břežan II. V dopoledních hodinách může nastat omezení dodávky vody či snížení tlaku. Dojde-li k tomuto omezení, nemělo by trvat déle než tři hodiny. Bohužel Vám v tuto chvíli nejsme schopeni sdělit, kdy přesně dopoledne k tomuto dojde (vše se bude odvíjet s ohledem na průběh zemních prací).

V Rostoklatech by se omezení mohlo týkat těchto nemovitostí: č.p.,69, 68, 70, 84, 138, 141, 143, 145, 151, 154, 160, 171 a celé lokality V Loučkách.
Břežan II by se toto týkalo celých.

Prosíme své občany a případně, aby se na tři hodiny dopoledne přezásobili vodou.