Omezení užívání pitné vody z vodovodu od 15.5.2021 - 15.8.2021

Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) - Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod, jako vodoprávní úřad.

Dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 15.5.2021 do 15.8.2021.

Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod. Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Celá zpráva zde