ONLINE sčítání lidu, domů a bytů - 27.3.2021 do 9.4.2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.

27.3. -   9.4.2021 Online sčítání - Prodlouženo až do 11.5.2021
17.4. - 11.5.2021 Listinné sčítání

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

Sčítání online

Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4.  Sečtěte se na tomto webu nebo v mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář.

Jak se přihlásím do online formuláře?

 • K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů.
 • Pro přístup k elektronickému formuláři prostřednictvím osobního dokladu musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud nebudou identifikační údaje uživatele odpovídat datům zaneseným v registru obyvatel, jejž spravuje Ministerstvo vnitra, či bude zadána adresa, kterou aplikace neeviduje, není možno pokračovat ve vyplňování elektronického sčítacího formuláře. V tomto případě bude nutné sečíst se pomocí listinného sčítacího formuláře.
 • Do elektronického sčítacího formuláře se snadno přihlásíte například prostřednictvím tzv. bankovní identity, pokud vaše banka tuto službu nabízí. Stačí zvolit tuto možnost přihlášení přes eidentita.cz.

Listinné sčítání

Pokud jste se nesečetli online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Jak získám sčítací formulář?

 • Listinný sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.
 • Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám opět oznámíme.
 • Vyzvednout formulář si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu, a to od 17. 4. do 11. 5.
 • Každé domácnosti bude standardně předáván jeden sčítací formulář, na žádost jich může být vydáno i více. Při vyzvednutí sčítacího formuláře bude nutné sdělit číslo bytu, ve kterém bydlíte, a na kontaktním místě i adresu, ke které bude formulář přiřazen načtením čárového kódu.
 • Spolu s formulářem vždy obdržíte odpovědní obálku s logem Sčítání 2021 pro odevzdání formuláře. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Kontaktní místa

Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Na kontaktních místech si můžete vyzvednout a také zde odevzdat listinný sčítací formulář. Pracovník kontaktního místa vám rovněž může odpovědět na případné dotazy.

Základní informace

 • Více než 800 kontaktních míst Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty. Další kontaktní místa jsou na všech krajských správách Českého statistického úřadu. Přepážka kontaktního místa je označena logem Sčítání 2021.
 • Adresy zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst na webu České pošty, na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (informace budou zveřejněny před začátkem sčítání zpravidla na úředních deskách).
 • Kontaktní místa budou v provozu od 17. 4. do 11. 5. na označených přepážkách vybraných poboček České pošty a na krajských správách Českého statistického úřadu. Otevírací hodiny kontaktních míst sčítání jsou totožné s otevíracími hodinami poboček, na kterých jsou zřízena. Zveřejněny jsou v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst na webu České pošty nebo vám je sdělí operátoři kontaktního centra sčítání na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka).
 • Na kontaktních místech sčítání si můžete vyzvednout listinný sčítací formulář s odpovědní obálkou, případně dodatečný formulář pro vícečlenné domácnosti.
 • Při vyzvednutí formuláře je nutné sdělit adresu, kde bydlíte (a případně byt), ke které bude formulář přiřazen načtením čárového kódu. Na kontaktních místech lze vyplněný listinný formulář také odevzdat.
 • V případě potřeby je možné si na kontaktních místech vyzvednout tištěné překlady listinného formuláře v 7 jazycích (angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině, romštině). Slouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině.
 • Pracovník kontaktního místa provede základní kontrolu vyplněného formuláře a v případě potřeby vás požádá o vyřešení zjištěných nedostatků.
 • Provoz kontaktních míst bude zajištěn při respektování veškerých aktuálně platných hygienických opatření.

Sčítací komisaři

Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm, kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem (například občanským průkazem nebo cestovním pasem).

 • Sčítací komisaři doručují listinné sčítací formuláře do domácností, které se nesečetly online. Vzhledem k epidemické situaci byly služby sčítacích komisařů upraveny tak, aby se omezil osobní kontakt s obyvatelstvem. Komisaři pouze předají listinný sčítací formulář, odpovědní obálku či cizojazyčné překlady formuláře. Při distribuci formulářů jsou vybaveni ochranou úst a nosu a dodržují veškerá aktuálně platná hygienická opatření.
 • Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Do domů vstupuje pouze ve výjimečných případech a jenom tehdy, pokud ho o to respondent požádá, například kvůli omezené pohyblivosti. Pokud jste v karanténě nebo máte příznaky nakažení koronavirem, buďte prosím ohleduplní. Řiďte se nařízením krajské hygienické stanice a vyhněte se osobnímu kontaktu se sčítacím komisařem.
 • Do Sčítání 2021 bude zapojeno přibližně 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří budou mít uzavřený pracovněprávní vztah s Českou poštou. V tzv. samostatných sčítacích obvodech, jako jsou například nemocnice, ubytovny, domovy pro seniory, bude působit dalších zhruba 2,5 tisíce sčítacích komisařů, kteří budou mít pracovněprávní vztah s Českým statistickým úřadem.
 • Sčítací komisaři jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o jakýchkoliv osobních údajích a o všech jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své funkce. Mlčenlivostí jsou vázáni za všech okolností, a to i po skončení sčítání.
 • Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře spolu s odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online.
  Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a čase, zazvoní na zvonek a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám opět oznámíme.
  Termín a interval návštěvy komisaře také můžete zjistit telefonicky nebo osobně na kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. Adresy a kontakty zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst, na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).

Nápověda

 • Pro cizí státní příslušníky a zástupce národnostních menšin jsou zde překlady listinného formuláře do dalších sedmi jazyků (vyplňuje se však pouze český originál). V často kladených dotazech jsme vybrali odpovědi na ty nejdůležitější otázky. Vaše dotazy zodpoví také  chatbot virtuální poradny Sčítání 2021. Na telefonu či e-mailu jsou vám k dispozici i proškolení operátoři kontaktního centra sčítání.
 • Osoby se sluchovým postižením mohou využít služeb profesionálního tlumočníka.

Elektronický sčítací formulář

Listinný sčítací formulář

Formulář v cizích jazycích

Podrobná nápověda k otázkám

 • Ke každé otázce ze sčítacího formuláře uvádíme detailní návod jak otázku vyplnit a vysvětlujeme všechny pojmy. Naleznete zde i důvody, proč odpovědi na tyto otázky ve sčítání zjišťujeme.
 • Podrobná nápověda ke každé otázce

Často kladené dotazy

PřílohaVelikost
PDF icon oznameni_obce_scitani_lidu_00235709.pdf474.56 KB