Opatření obecné povahy - užívání pitné vody - PRODLOUŽENÍ