Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

V roce 2022 přispěla obec Rostoklaty ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora představuje:
Emise CO2 ekv: 48,751 tun. Úspora energie: 1 139 594 MJ

File attachments: