Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, truhlárna s prodejnou Rostoklaty , parc.č. 59/4, 59/5