Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Oplocení a zpevněná plocha Nová Ves II parc.č. 593