Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV - SPlašková kanalizace a ČOV