Oznámení veřejnou vyhláškou - omezení zimní údržby