Pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané,

složitá situace na Ukrajině zvedla obrovskou vlnu solidarity a mnoho z Vás se dotazuje, jak můžete pomoci a zda bude naše obec pořádat sbírky a organizovat pomoc. 

Nejefektivnější cesta jak pomoci je pomoc formou finančního příspěvku přes prověřené humanitární organizace, které v regionu působí a znají aktuální potřeby dle situace. Jsou jimi např.: Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Adra, Červený kříž, Lékaři bez hranic

Obec Rostoklaty prozatím neplánuje organizovat materiální sbírky.

Seznam materiálu Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

V případě, že byste chtěli nabídnout volné ubytovací kapacity, zájem je primárně o hromadná ubytovací zařízení. Centrálně spravuje databázi ubytovacích kapacit Správa uprchlických zařízení, svoje nabídky posílejte na ubytovaniukrajina@suz.cz

Chcete-li nabídnout individuální ubytování, můžete využít linku Hasičského záchranného sboru na tel.: 950 870 420.

Aby nebyly linky zahlcené, je vhodné nabídky posílat písemně na pomocukrajine@kr-s.cz

Napište kontakt na Vás jako na poskytovatele, místo ubytování, kapacitu a za jakých podmínek ubytování nabízíte.

Telefonní linka pro informace o postupu pro občany Ukrajiny je 972 801 802.

Děkujeme všem, kteří pomáhají!