Popelnice na bioodpad a jedlé tuky

Popelnice na bioodpad

Připomínáme, že pokud není popelnice na bioodpad v hnědé nebo zelené barvě, musí být řádně označena, že se jedná o bioodpad (nápisem BIO, stará samolepka bio apod.) Děje se tak kvůli prevenci proti záměně s nádobou na SKO při svozu. Jediná nádoba s komunálním odpadem znehodnotí celou nakládku BIO odpadu. Takový odpad kompostárna nepřevezme a odpad se uloží jako směsný komunální odpad na skládku. První svoz BIO odpadu v letošním roce proběhne 30.3. 2021

Dvojí označení nádob (označení bio a současně modrá nálepka komunálního odpadu na jedné a té samé nádobě) NENÍ přípustné.

Jedlé oleje a tuky

Upozorňujeme, že sléváním přebytečného oleje a tuku z domácností do zvláštních nádob předcházíte poruchám na čerpadlech v kanalizačních šachtách. PETku s jedlým olejem můžete dát ke kterékoliv nádobě na odpad, kterou vyndáte před dům. Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír. Důležité: láhev musí být dobře UZAVŘENÁ a je nutné použít pouze PET lahev, jiné obaly nebudou svezeny!!!

Nádoby na jedlé tuky a oleje u pošty v Rostoklatech a v Nové Vsi z poloviny plníte jiným odpadem, než na co je určená. Nevhazujte prosím do ní plasty, zbytky jídla, kartony (obaly z poštovních balíků, apod.) Častým nešvarem je, že olej sléváte do původní nádoby se zacvakávacím víčkem. Používejte výhradně šroubovací víčka, děkujeme. Ačkoliv pro Vás to končí vhozením odpadu do nádoby, s Vaším odpadem se ještě dále manipuluje. Buďte ohleduplní k pracovníkům svozové firmy.

Suť

Připomínáme, že občané Rostoklat a Nové Vsi II mají možnost využít připravený kontejner na menší množství suti. Několik občanů již této možnosti využilo a nás velice těší, že odevzdaný odpad neskončil v komunálním odpadu. Neváhejte nás i Vy kontaktovat pro zájem o využití této služby. I kbelík dlaždiček, několik starých cihel či třeba prach a písek zametený na dvoře, to všechno nepatří do popelnice a lze odevzdávat bezplatně ve dvoře obecního úřadu.