Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů pro rok 2021

Do 1.3. 2021 je potřeba zaplatit poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů.

Cena zůstává stejná jako v loňském roce, a to 600 Kč / osoba / rok za svoz odpadu, 100 Kč / 1 pes/ rok, za každého dalšího psa 150 Kč / rok.

Zaplatit můžete bankovním převodem na účet č. 112308464/0300, do zprávy pro příjemce uveďte číslo popisné nemovitosti. Známka na nádobu Vám bude doručena do poštovní schránky.

Dále je možné zaplatit hotově v kanceláři OÚ Rostoklaty v úředních hodinách. (Pondělí: 8-11 a 17-19, Středa:  8-13)

Zároveň prosíme o odevzdání vyplněného formuláře ohlašovací povinnosti, který byl přílohou  Rostoklatśkého Zvěstovatele. Formulář naleznete v příloze, nebo jej můžete vyplnit v kanceláíři OÚ Rostoklaty. Formulář můžete odevzdat při placení v kanceláři OÚ, naskenovat a poslat na obec@rostoklaty.cz nebo vhodit do schránky na budově OÚ Rostoklaty.

Nádoby, které po 1.3. 2021 nebudou mít vylepenou známku s datem 2021, nebudou svozovou firmou vyváženy!