Poplatky za psa pro rok 2022

Poplatky za psa pro rok 2022

Výše poplatku za psa zůstává beze změny, tj. 100 Kč / jednoho psa v domácnosti, každý další pes á 150 Kč.
Poplatek bude vybírán společně s poplatkem za komunální odpad za první pololetí.Pokud chcete za psa zaplati dříve, tak platby preferujeme převodem na účet 112308464/0300, uveďte do poznámky název obce a vaše číslo popisné. (ve tvaru například: Rost. 32, NV 60)