POZOR - přijato krizové opatření vlády ČR od 16.3.2020

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene
 • c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • 3. individuální duchovní péče a služby,
  • 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • 6. veterinární péče,
 • h) pobytu v přírodě nebo parcích,
 • ) cest zpět do místa svého bydliště,
 • j) pohřbů;

II. nařizuje

 • a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a) až i),
 • b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

 • a) zaměstnavatelům
  • 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
  • 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
  • 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 • b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 • c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 • d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm.
 • g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
 • e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
  • 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
  • 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
    

Prosíme dodržujte nařízená opatření vlády ČR, nechrání jen Vás, ale i vašeho souseda.
Prosíme sledujte média.
Celý dokument najdete v příloze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 724 179 707 nebo 777 080 018

PřílohaVelikost
PDF icon krizove_opatreni_vlady_c._214.pdf137.02 KB