První BIO svoz 30.3.2021 a co patří a nepatří do BIOpopelnice

Opět tu máme svoz Bioodpadu a to v úterý 30.3.2021 a protože pořádek dělá přátele...

Upozorňujeme že pokud nemáte hnědou nádbu na bioodpad, musíte ji řádně označit nápisem BIO.a dát ji pro jistotu den předem.

Dvojí označení nádob (označení bio a současně modrá nálepka komunálního odpadu na jedné a té samé nádobě) NENÍ přípustné.

Co patří do bio - biologicky rozložitelné komunální odpady:

  • odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina
  • odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná tráva, listí, větvičky (do 5cm), drny, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny

Co nepatří do biologického odpadu?

Biologický odpad není produktem živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří:

  • zbytky jídel (tzv. gastroodpad - omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje aj.)
  • kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich extrementy
  • plasty, sklo, sutě a kameny
  • chemické látky a jejich obaly
  • pytlíky z vysavače, cigarety, textil
  • jednorázové pleny