Setkání u popelnic 12.11.2021 18h - 20h

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na akci Setkání u popelnic  12. 11. 2021 18:00 – 20:00 do Kulturního domu v Rostoklatech.

Na akci bychom Vám rádi představili novou Obecně závaznou vyhlášku obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání  komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity. 

Jedná se o nový systém výběru poplatků za směsný komunální odpad.
Na místě budete mít možnost vyplnit formulář Ohlašovací povinnosti pro rok 2022 a objednat si kapacitu nádob pro rok 2022.