Svoz jedlých olejů a tuků

Vážení spoluobčané,
slévání přebytečného oleje a tuku z domácností by mělo být již zažitou praxí každého zodpovědného uživatele kanalizace.

Nově můžete dát PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndáte před dům.

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír.
Důležité: láhev musí být dobře UZAVŘENÁ a je nutné použít pouze PET lahev, jiné obaly nebudou svezeny!!!

Vyléváním oleje do kuchyňského dřezu nebo záchodu riskujete poničení zařízení čerpacích šachet. Zejména tuk vysrážený na plovácích je častým původcem závad.