Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 24.10.2020

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO , NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU sobota 24. října 2020

Rostoklaty u OÚ 9,00 – 10,30 hod
Nová Ves II u rybníka 11,45 – 12,10 hod

Do nebezpečného odpadu patří:
1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
4) Baterie a akumulátory (olověné)
5) Kyseliny
6) Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
7) Vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice)
8) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
9) Nepoužitelná léčiva
10) Monočlánky
11) Vyřazené TV, monitory, počítače

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!
Pro drobné množství stavební suťi bude přistaven kontejneru u OÚ

PřílohaVelikost
PDF icon svoz_no_-_kdy_co_do_no_rijen.pdf453.58 KB