Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 6.11.2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTROODPADU

sobota 6. listopadu 2021

 

Rostoklaty u OÚ                  9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Plasty dávejte ke žlutým nádobám u svých nemovitostí (pokud se nevejdou do popelnice).
Textil do kontejneru na textil (Rostoklaty u pošty a v Nové Vsi II u dětského hřiště).
Sklo do příslušného kontejneru (tři hnízda v Rosto, jedno v NV II). 
Nenoste léky (ty patří do lékárny, píšou to na obalu), nenoste tlakové láhve ("bomby" od plynu).
Nádoby s olejem či jinou tekutinou odevzdávejte pouze řádně uzavřené.
Staré skříně je vhodné rozebrat na jednotlivé desky, zaberou pak mnohem méně místa.

Myslete vždy na to, že s Vámi odevzdaným odpadem se bude ještě dále manipulovat. Buďte ohleduplní k pracovníkům svozové firmy.

Do nebezpečného odpadu patří:

  1. Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
  2. Obaly obsahující zbytky NO
  3. Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
  4. Baterie a akumulátory (olověné)
  5. Kyseliny
  6. Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
  7. Vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice)
  8. Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
  9. Monočlánky
  10. Vyřazené TV, monitory, počítače

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

Žádáme občany, aby na svoz nepřinášeli plasty, textil, sklo, kovy, tedy veškerý odpad, který lze řádně vytřídit.

!!! NEPŘEBÍRÁME LÉKY, ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!

Drobné množství stavební suťi bude možné odložit do kontejneru ve dvoře OÚ