UZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN ( neznámý vlatsník )