Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2021