VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění (dále jen „ZDNV“).

V měsíci lednu 2022 budou mnozí Vaši občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).

Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které Vám zasíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).

Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

PřílohaVelikost
PDF icon letak_nechodte_volejte_podejte_2022.pdf55.47 KB