Výzva uživatelům hrobových míst 2021-2022

Výzva uživatelům hrobových míst 27.10.2021 – 27.10.2022

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

Dle ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení (dále také jen „předmětná hrobová místa“), že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa.

Více informací v příloze