Žádost o povolení výjimky - oznámení o zahájení řízení