Zápis do prvních tříd ZŠ Český Brod - Tyršova

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech 

14. 4. 2023 10:00 - 16:00
15. 4. 2023 8:00 - 12:00 
v přízemí budovy školy na adrese Žitomířská 760, Český Brod

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín pro školní rok 2023/2024 činí 52 žáků.

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech 14. dubna 2023 od 10 do 16 hodin a 15. dubna 2023 od 8 do 12 hodin v přízemí budovy školy na adrese Žitomířská 760, Český Brod. Pokud se zájemci ve výjimečných případech nebudou moci v daných termínech osobně dostavit, dohodnou si telefonicky náhradní termín, nejpozději však do 14.4.2023.

Od pondělí 27.3.2023 (od 8:00 hod) do 13. 4. 2023 (do 11:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn registrační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky. Systém přidělí uchazeči registrační číslo, které bude také číslem spisu uchazeče v přijímacím řízení. 

https://www.2zscbrod.cz/clanky/detail/konani-zapisu-2022-02-21