Posouzení zdravotního stavu stromořadí podél komunikace Nová Ves II ( u autobazarů )