Revize komínů říjen 2020

Na termín 9. - 11. 10. 2020, tedy pátek, sobotu a neděli, je do naší obce objednán kominík pan Vašíček. Zájemci o provedení revize spalinových cest, kontaktujte starostu na tel. 724 179 707 nebo se přihlaste v kanceláři OÚ ( 321 672 721). Společně vybereme den a čas návštěvy kominíka ve Vaší nemovitosti. Cena revize je 500 Kč za jedno číslo popisné.

Přihlaste se nejpozději do 2.10. 2020, děkujeme