Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2017