Jedlé oleje a tuky

Upozorňujeme občany při svozu jedlých tuků a olejů aby se drželi těchto zásad:

  • nedávat oleje do skleněných lahví – mohou se rozbít, jak při manipulaci, tak hlavně při přepravě,
  • nedávat oleje do plastových kanystrů – nepobereme je, nevejde se do boxu,
  • plastové láhve musí být pevně uzavřeny šroubovacím uzávěrem, nejde na ně dávat jen „zacvakávací“ víčko – při přepravě olej vytéká.

Často jsou to důvody, proč oleje nejsou od nádob odvezeny.

Svoz jedlých olejů a tuků

Vážení spoluobčané,
slévání přebytečného oleje a tuku z domácností by mělo být již zažitou praxí každého zodpovědného uživatele kanalizace.

Nově můžete dát PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndáte před dům.

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír.
Důležité: láhev musí být dobře UZAVŘENÁ a je nutné použít pouze PET lahev, jiné obaly nebudou svezeny!!!

Výzva - Tvorba nového Územního plánu obce Rostoklaty

VÝZVA občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce
 
Na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, má obec Rostoklaty povinnost pořídit územní plán na celé správní území obce Rostoklaty do roku 2023. Územní plán je základní strategický dokument pro rozvoj obce a vzhledem k skutečnosti je potřeba aktualizace současného územního plánu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořídí územní plán zcela nový, který však ve významné míře zohlední jeho současné parametry.

Harmonogram svozu odpadu 2020

Dobrý den,

v příloženém souboru naleznete podrobný harmonogram svozu odpadu pro rok 2020. Klíčovým dnem bude úterý. Doporučujeme nádoby připravit den předem, pro případ, kdy svozová firma přijede v ranních hodinách.

Poničení chodníku k zastávce ČD - prosba o pomoc při pátrání

Ve dnech 25. nebo 26. 11. došlo k poničení povrchu chodníku u autoservisu Malčev, v místě odbočky do ulice V Loučkách. K poničení došlo s nejvyšší pravděpodobností vlivem najíždění těžkého dopravního prostředku na chodník, nasvědčuje tomu charakter poničení a stopy po pneu. Viz. přiložené fotografie.

Žádáme občany, kteří si v minulých dnech všimli pohybu nákladních vozů ve zmíněné lokalitě, aby nám tuto informaci poskytli.

Děkujeme. OÚ Rostoklaty.

POZOR !!! Vandalismus u zastávky ČD v Rostoklatech - poničená vozidla

Informujeme občany, že byl opět zaznamenán vandalský útok na vozidla zaparkovaná v blízkosti zastávky ČD v Rostoklatech. Vandal poničil palivové nádrže u dvou vozidel. O situaci již byla informována Policie ČR, přesto nabádáme občany k větší ostražitosti. Pohyb podezřelých osob hlaste nejlépe přímo na Policii.

Volby do EP

Volby do EP v naší obci vyhrála ODS s celkem 25 hlasy, což tvořilo 23,8 % hlasů. Na druhém místě se umístila Česká pirástká strana s 19 hlasy a tedy 18,09 % , a jako třetí skončila koalice STAN a TOP 09 se 14 hlasy, které znamenají 13,33 %. Hnutí ANO získalo 11 hlasů, které představují 10,47 % hlasů. Voleb se zúčastnilo 105 osob ze 392 zapsaných v seznamu voličů. Byly vydány dva voličské průkazy. Průběh voleb byl bezproblémový. Děkujeme všem za účast. Poděkování patří i Okrskové volební komisi za bezchybné zajištění voleb.

Reportáž Toulavé kamery z Rostoklat v neděli 3.2. na ČT 1.

Dobrý den,

V něděli 3.2. 2019 od 10:00 na ČT 1 bude součástí pořadu Toulavá kamera i reportáž z naší obce, věnovaná převážně kostelu sv. Martina a statkům na návsi. Kdo nestihne reportáž ve vysílacím čase, je možnost přehrání videa i zde:       https://www.cestyapamatky.cz/toulava-kamera/141-rostoklaty

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS