Odpady

Sběr železa 14. května 2022 od 8hod

SDH Rostoklaty pořádají v sobotu 14.5.2022 od 8:00
Sběr ŽELEZNÉHO ŠROTU

Odpad umístěte před své nemovitosti v sobotu v ranních hodinách. Nelze odevzdávat bojlery, pračky, mrazáky, lednice, sporáky, plechovky od barev, apod.
V případě potřeby pomoci s těžkým břemenem kontaktujte prosím předem starostu SDH Miloslava Sejrka 608 150 717

Svoz VO a NO 11.6.2022

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTROODPADU

sobota 11. června 2022

 

Rostoklaty u OÚ                  9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Setkání u popelnic 12.11.2021 18h - 20h

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na akci Setkání u popelnic  12. 11. 2021 18:00 – 20:00 do Kulturního domu v Rostoklatech.

Na akci bychom Vám rádi představili novou Obecně závaznou vyhlášku obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání  komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity. 

Jedná se o nový systém výběru poplatků za směsný komunální odpad.
Na místě budete mít možnost vyplnit formulář Ohlašovací povinnosti pro rok 2022 a objednat si kapacitu nádob pro rok 2022.

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 6.11.2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTROODPADU

sobota 6. listopadu 2021

 

Rostoklaty u OÚ                  9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Stránky