Odpady

Setkání u popelnic 12.11.2021 18h - 20h

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na akci Setkání u popelnic  12. 11. 2021 18:00 – 20:00 do Kulturního domu v Rostoklatech.

Na akci bychom Vám rádi představili novou Obecně závaznou vyhlášku obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání  komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity. 

Jedná se o nový systém výběru poplatků za směsný komunální odpad.
Na místě budete mít možnost vyplnit formulář Ohlašovací povinnosti pro rok 2022 a objednat si kapacitu nádob pro rok 2022.

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 6.11.2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTROODPADU

sobota 6. listopadu 2021

 

Rostoklaty u OÚ                  9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 19.6.2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTROODPADU

sobota 19. června 2021

 

Rostoklaty u OÚ                  9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Sběr železného šrotu

TJ Rostoklaty pořádá

Sběr ŽELEZNÉHO ŠROTU

V sobotu 15.5.2021 od 8:00

Odpad umístěte před své nemovitosti v sobotu v ranních hodinách.
Nelze odevzdávat bojlery, pračky, mrazáky, lednice, sporáky, plechovky od barev, apod. 
Kontaktní osoba akce p. Milan Kubelka tel: 731784131.

Odpadová příručka pro domácnost

Kam s Vaším odpadem? Aneb odpadová příručka pro domácnost

Odpady vytříděné do barevných kontejnerů a nádob jsou dále využity pro recyklaci nebo na výrobu energie. Pokud využitelný odpad vyhodíte do nádoby na směsný komunální odpad, skončí bez užitku na skládce a ještě za jeho likvidaci obec draze zaplatí.

Pojďme se podívat, co do jednotlivých druhů odpadů patří a nepatří a jakým způsobem je třídit.

První BIO svoz 30.3.2021 a co patří a nepatří do BIOpopelnice

Opět tu máme svoz Bioodpadu a to v úterý 30.3.2021 a protože pořádek dělá přátele...

Upozorňujeme že pokud nemáte hnědou nádbu na bioodpad, musíte ji řádně označit nápisem BIO.a dát ji pro jistotu den předem.

Dvojí označení nádob (označení bio a současně modrá nálepka komunálního odpadu na jedné a té samé nádobě) NENÍ přípustné.

Stránky