Odpady

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 19.6.2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTROODPADU

sobota 19. června 2021

 

Rostoklaty u OÚ                  9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Sběr železného šrotu

TJ Rostoklaty pořádá

Sběr ŽELEZNÉHO ŠROTU

V sobotu 15.5.2021 od 8:00

Odpad umístěte před své nemovitosti v sobotu v ranních hodinách.
Nelze odevzdávat bojlery, pračky, mrazáky, lednice, sporáky, plechovky od barev, apod. 
Kontaktní osoba akce p. Milan Kubelka tel: 731784131.

Odpadová příručka pro domácnost

Kam s Vaším odpadem? Aneb odpadová příručka pro domácnost

Odpady vytříděné do barevných kontejnerů a nádob jsou dále využity pro recyklaci nebo na výrobu energie. Pokud využitelný odpad vyhodíte do nádoby na směsný komunální odpad, skončí bez užitku na skládce a ještě za jeho likvidaci obec draze zaplatí.

Pojďme se podívat, co do jednotlivých druhů odpadů patří a nepatří a jakým způsobem je třídit.

První BIO svoz 30.3.2021 a co patří a nepatří do BIOpopelnice

Opět tu máme svoz Bioodpadu a to v úterý 30.3.2021 a protože pořádek dělá přátele...

Upozorňujeme že pokud nemáte hnědou nádbu na bioodpad, musíte ji řádně označit nápisem BIO.a dát ji pro jistotu den předem.

Dvojí označení nádob (označení bio a současně modrá nálepka komunálního odpadu na jedné a té samé nádobě) NENÍ přípustné.

Odpady, odpady a zase odpady - článek ze Zvěstovatele č. 178

Odpady, odpady a zase odpady….

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 u nás v obci zůstává na částce 600,- Kč za jednu osobu. Tuto částku odsouhlasilo zastupitelstvo obce Rostoklaty, ačkoliv starosta a místostarostka navrhovali navýšit poplatek o 200,- Kč. Tušili jsme totiž, že s novým zákonem o odpadech dojde k razantnímu navýšení ceny služeb svozových firem a provozovatelů skládek. Důvodem pro zachování výše poplatku byly obavy ze snížené platební schopnosti občanů v důsledku pandemie nemoci COVID – 19. Obec dlouhodobě dotuje svoz odpadu, celkové roční náklady na svoz odpadu přepočtené na jednoho občana vychází na 1170,- Kč. Téměř polovinu (570,- Kč) tedy hradí obec ze svého rozpočtu. Již nyní, necelé dva měsíce od doby, kdy nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. vešel v platnost, zaznamenáváme od svozové firmy komplikace s odbytem vytříděného odpadu a na ně navázané zdražení služeb.
Jaké konkrétní problémy řeší svozová firma, včetně vysvětlení zdražení služeb, vysvětluje obchodní zástupkyně svozové firmy Ing. Petra Javůrková:

Popelnice na bioodpad a jedlé tuky

Popelnice na bioodpad

Připomínáme, že pokud není popelnice na bioodpad v hnědé nebo zelené barvě, musí být řádně označena, že se jedná o bioodpad (nápisem BIO, stará samolepka bio apod.) Děje se tak kvůli prevenci proti záměně s nádobou na SKO při svozu. Jediná nádoba s komunálním odpadem znehodnotí celou nakládku BIO odpadu. Takový odpad kompostárna nepřevezme a odpad se uloží jako směsný komunální odpad na skládku. První svoz BIO odpadu v letošním roce proběhne 30.3. 2021

Dvojí označení nádob (označení bio a současně modrá nálepka komunálního odpadu na jedné a té samé nádobě) NENÍ přípustné.

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2021

Do 1.3. 2021 je potřeba zaplatit poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů.

Cena zůstává stejná jako v loňském roce, a to 600 Kč / osoba / rok za svoz odpadu.

Zaplatit můžete bankovním převodem na účet č. 112308464/0300, do zprávy pro příjemce uveďte číslo popisné nemovitosti. Známka na nádobu Vám bude doručena do poštovní schránky.

Jedné oleje a tuky

Svoz jedlých olejů a tuků z domácností

Slévání přebytečného oleje a tuku z domácností, by mělo být již zažitou praxí každého zodpovědného uživatele kanalizace.

Dejte PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndáte před dům.

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír. Důležité je dodržení těchto zásad!

Stránky