Odpady

Odpady, odpady a zase odpady - článek ze Zvěstovatele č. 178

Odpady, odpady a zase odpady….

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 u nás v obci zůstává na částce 600,- Kč za jednu osobu. Tuto částku odsouhlasilo zastupitelstvo obce Rostoklaty, ačkoliv starosta a místostarostka navrhovali navýšit poplatek o 200,- Kč. Tušili jsme totiž, že s novým zákonem o odpadech dojde k razantnímu navýšení ceny služeb svozových firem a provozovatelů skládek. Důvodem pro zachování výše poplatku byly obavy ze snížené platební schopnosti občanů v důsledku pandemie nemoci COVID – 19. Obec dlouhodobě dotuje svoz odpadu, celkové roční náklady na svoz odpadu přepočtené na jednoho občana vychází na 1170,- Kč. Téměř polovinu (570,- Kč) tedy hradí obec ze svého rozpočtu. Již nyní, necelé dva měsíce od doby, kdy nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. vešel v platnost, zaznamenáváme od svozové firmy komplikace s odbytem vytříděného odpadu a na ně navázané zdražení služeb.
Jaké konkrétní problémy řeší svozová firma, včetně vysvětlení zdražení služeb, vysvětluje obchodní zástupkyně svozové firmy Ing. Petra Javůrková:

Popelnice na bioodpad a jedlé tuky

Popelnice na bioodpad

Připomínáme, že pokud není popelnice na bioodpad v hnědé nebo zelené barvě, musí být řádně označena, že se jedná o bioodpad (nápisem BIO, stará samolepka bio apod.) Děje se tak kvůli prevenci proti záměně s nádobou na SKO při svozu. Jediná nádoba s komunálním odpadem znehodnotí celou nakládku BIO odpadu. Takový odpad kompostárna nepřevezme a odpad se uloží jako směsný komunální odpad na skládku. První svoz BIO odpadu v letošním roce proběhne 30.3. 2021

Dvojí označení nádob (označení bio a současně modrá nálepka komunálního odpadu na jedné a té samé nádobě) NENÍ přípustné.

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2021

Do 1.3. 2021 je potřeba zaplatit poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů.

Cena zůstává stejná jako v loňském roce, a to 600 Kč / osoba / rok za svoz odpadu.

Zaplatit můžete bankovním převodem na účet č. 112308464/0300, do zprávy pro příjemce uveďte číslo popisné nemovitosti. Známka na nádobu Vám bude doručena do poštovní schránky.

Jedné oleje a tuky

Svoz jedlých olejů a tuků z domácností

Slévání přebytečného oleje a tuku z domácností, by mělo být již zažitou praxí každého zodpovědného uživatele kanalizace.

Dejte PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndáte před dům.

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír. Důležité je dodržení těchto zásad!

Plasty a papír - co a kam

Od října 2017 je v obci zaveden systém pro svoz plastu a papíru z domácnosti.

Každá domácnost dostane zdarma od Obecního úřadu nádobu o objemu 240 l na plast a 240 l na papír. Nádoby nelze využívat k jinému účelu.
Nádoby jsou pronajaty firmou NYKOS a firma bude zajišťovat případné opravy a výměny.    

Stránky