Odpady

Plasty a papír - co a kam

Od října 2017 je v obci zaveden systém pro svoz plastu a papíru z domácnosti.

Každá domácnost dostane zdarma od Obecního úřadu nádobu o objemu 240 l na plast a 240 l na papír. Nádoby nelze využívat k jinému účelu.
Nádoby jsou pronajaty firmou NYKOS a firma bude zajišťovat případné opravy a výměny.    

Stránky